ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ผลสำเร็จโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม อาคารควบคุม ปี 2549 article

สไลด์นำเสนอ ผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยอาคารควบคุม ประจำปี 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด สไลด์นำเสนอผลสำเร็จโครงการอนุรักษ์พลังงาน

แถลงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 2549
 ไขปัญาหคาใจ ดัชนีการใช้พลังงาน 
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน  แนวคิด 4 แบบ
 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอาคารประเภทต่างๆ  สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย แบ่งตามการใช้
 กลุ่มของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสำนักงาน  แล้วเราจะเริ่มต้นอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกัน อย่างไร
 วัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากรณีเปิดจอคอมพิวเตอร์  วัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากรณีปิดจอคอมพิวเตอร์
 4 ขั้นตอนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน  วีธีการ/มาตรการที่จะอนุรักษ์พลังงาน
 ลำดับการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  ลำดับการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 ลำดับการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  ลำดับการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน  หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 ระบบปรับอากาศ  Chiller Plant Management
 Chiller Plant Control  Constant Flow - Two Chiller Sequecing
 Why Series Chiller? - Hybrid Energy Source  Heat Recovery from CDU
 การเปลี่ยนวัสดุใบพัดและมอเตอร์ของ Cooling Tower  ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับหลังการดำเนินการ
 ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับหลังการดำเนินการ  การปรับลดความเร็วรอบของพัดลม Cooling Tower โดยการติดตั้ง VSD
 ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับหลังการปรับปรุง  ติดตั้ง VSD ที่เครื่องสูบน้ำระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น
 ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับหลังการปรับปรุง  แนวทางการเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูง
 ผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุง  เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศแยกส่วนประสิทธิภาพสูง
 ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับหลังการปรับปรุง  ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับหลังการปรับปรุง
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
 www.dede.go.th  www.dede.go.th

 
การอนุรักษ์พลังงาน / รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ Cooling Tower
วาล์วบริหารแรงดัน (5 Plus) เพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ article
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ รีโมตประหยัดแอร์ article
รายการ Energy Update - โครงการประหยัดพลังงาน
Energy Performance Contract article
วัดประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ลมอัด article