ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ผลิตภัณฑ์ชะล้างตะกรันสะสมและป้องกันการจับเกาะของตะกรันใหม่ในระบบหล่อเย็น article

 ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ-3ซี D-SCALER

การรักษาระบบหล่อเย็นให้คงประสิทธิภาพสูงสุดเป็นความจำเป็นในทุกสถานประกอบการ ทั้งกับระบบปรับอากาศหรือการให้ความเย็นกับ สายการผลิต เพื่อลดแรงดันในระบบ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ การทำ ความสะอาดภายในระบบหล่อเย็นสามารถทำได้ทั้งการปิดระบบ ทำความสะอาดซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาการปฏิบัติการ และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติการซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วน ใหญ่เป็นสารเคมี ประเภทกรดที่มีอันตรายสูง หรือการใช้สารเคมีที่ต้องมีการควบคุมเนื่องจากความจำเป็นในการควบคุมค่าของน้ำในระบบอาจส่งปัญหาถึง ระบบบำบัดน้ำทิ้ง

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ

บริษัท อีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 02-872-9506 – 8

 ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ-3ซี D-SCALER ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ-3ซี D-SCALER 
 การนำผลิตภัณฑ์ Micro Bright มาประยุกต์ใช้กับงานล้างและการป้องกัน  การนำผลิตภัณฑ์ Micro Bright มาประยุกต์ใช้กับงานล้าง และการป้องกัน
 การนำผลิตภัณฑ์ Micro Bright มาประยุกต์ใช้กับงานล้าง และการป้องกัน  สารสกัดจากพืชธรรมชาติ กับสารอินทรีย์ปรุงแต่งคุณภาพสูง
 ปัญหาของน้ำในระบบหอผึ่งเย็น  ปัญหาน้ำในหอผึ่งเย็น ตะกรัน ตะไคร่น้ำ เมือก
 ปัญหาของน้ำในระบบหอผึ่งเย็น  ปัญหาของน้ำในระบบหอผึ่งเย็น
 แก้ปัญหา สลายตะกรัน ลดการยึดเกาะตะกรัน ป้องกันการเกิดตะกรัน ลดการเกิดตะไคร่น้ำ  การทำงานของ Scaletec 1 EI03
 การป้องกันการเกิดตะกรัน  EI03 - Oxygen Scavenger Aget ลดการเกิดสนิม
 สารลดแรงตึงผิว Polyalkylglucosides ลดการเกิดตะไคร่ สกัดจากพืชธรรมชาติ  อัตราส่วนการใช้งานของน้ำยา Scaletec 1 EI-03
 วิธีการใช้  ผลการใช้น้ำยา Scaletec 1 EI-03
 สภาพก่อนใช้งาน กับสภาพหลังใช้งาน  สภาพหลังการใช้น้ำยา 1 เดือน
 หลังการใช้งาน 1 เดือน  การทำงานของ Scaletec 1 EI-03 ประมาณ 5 สัปดาห์
 ตะกรันที่หลุดร่อน  การหลุดร่อนของตะไคร่น้ำ
 น้ำไหลผ่าน Filler  สภาพตะกรัน
 สภาพท่อน้ำแลกเปลี่ยนความร้อน  ผลที่ได้รับ
 ความเหมาะสมในการเลือกผลิตภัณฑ์  น้ำยากำจัด และป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
 ผลการทดสอบ  ผลการทดสอบ
 ใบรับรองการย่อยสลายจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ผลการทดสอบ
 การไฟฟ้านครหลวง เอเซียน้ำแข็งหลอด Mitsubishi MMC แหลมฉบัง CPF สุวินทวงศ์ CPF โคราช ห้องเย็นคาร์บิเนต วังน้อย อาคารวรสมบัติ อาคารวรวิทย์ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ไทยยูเนี่ยนสกรูน๊อต  เพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อน

 

กลไกการทำงาน   FUNCTIONS

ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน ไอ 3ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้การผสมผสานการทำงานของ สารออกฤทธิ์ประเภทสารลดแรงตึงผิวสูตรจำเพาะที่สกัดจากพืช (alkylpolyglyco-side) และกรดสกัดจากสารอินทรีย์ (organic acid) ร่วมกับสารควบคุม การกัดกร่อนภายในระบบและควบคุมการเกิดของตะไคร่ เอ็นไวรอน ไอ 3ซี เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการชะล้างคราบตะกรันเก่าและป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ โดยใช้ กลไกการไหลเวียนของน้ำภายในระบบเป็นตัวเพิ่มฏิกิริยา พร้อมทั้งการป้องกันการ จับเกาะของสารแขวนลอยในน้ำ ที่อาจมาในรูปแบบของ แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมซัลเฟต หรือแร่ธาตุอื่นๆ โดยวิธีการยับยั้งการก่อตัวของผลึกตะกรัน ในระดับโมเลกุล ทำให้สารแขวนลอยนั้นหมดความสามารถในการยึดเกาะกับพื้นผิว ในระบบในรูปแบบของตะกรัน และที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ 3ซี สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ไม่ทิ้งภาระกับระบบบำบัดน้ำเสีย มีอัตราการใช้ที่ต่ำ และส่วนผสมทั้งหมดไม่กัดกร่อนต่ออุปกรณ์ของระบบ เช่น ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ชิ้น ส่วนยางและพลาสติก ปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

 

คุณสมบัติ    FEATURES AND BENEFITS

1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช และกรดจากอินทรีย์เคมี
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง
3. ช่วยให้น้ำในระบบไหลเวียนได้สะดวก ลดแรงดัน ควบคุมอุณหภูมิง่ายขึ้น
4. สามารถแยกตะกรันที่หลุดออกได้ง่าย
5. มีค่าย่อยสลายทางชีวภาพสูง (97 เปอร์เซนต์)
6. ปลอดภัย ไม่ทำปฏิกิริยากับอุปกรณ์ภายในระบบ เช่น โลหะ ไนลอน ยาง และพลาสติก
7. มีค่าความปลอดภัยสูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารละเหย ไม่ติดไฟ
8. เหมาะที่จะใช้ประกอบการเข้าระบบ ISO 14000
9. น้ำในระบบสามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ได้โดยผ่านการกรอง
10. เป็นมิตรกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

 

คำแนะนำการใช้    DIRECTIONS

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเข้มข้น ใช้เติมในะรบบหล่อเย็นโดยไม่ต้องปิดระบบ ในอัตราส่วนเริ่มต้นที่ 250 ppm ทุกเดือน หรืออาจแบ่งเติมเป็นสัปดาห์ สำหรับระบบที่มีปัญหาความกระด้างของน้ำสูง และมีตะกรันเกาะติดมากอาจเพิ่มอัตราส่วนในช่วงเวลา 3 เดือนแรก แล้วจึงลดลงตามความเหมาะสม

ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ 3ซี 1 ถึง 2 เดือนควรมีการล้างทำความสะอาดภายใน cooling tower หรือ evaporative condensing unit โดยการล้าง หรือดูดสิ่งสกปรกออกจากระบบ

 

 
การอนุรักษ์พลังงาน / รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ Cooling Tower
วาล์วบริหารแรงดัน (5 Plus) เพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ article
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ รีโมตประหยัดแอร์ article
ผลสำเร็จโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม อาคารควบคุม ปี 2549 article
รายการ Energy Update - โครงการประหยัดพลังงาน
Energy Performance Contract article
วัดประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ลมอัด article