ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ รีโมตประหยัดแอร์ article

รีโมตประหยัดแอร์ - AEROTRON

เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการประหยัดพลังงาน ที่ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้งานกับระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Split Type)โดยการทำงานของระบบนั้นจะใช้หลักของการบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management)ที่ให้แก่อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์โดยใช้เทคนิคของการควบคุมค่า Duty Cycle เพื่อให้ช่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์มีปริมาณที่สอดรับและพอดีกับปริมาณของภาระโหลดความร้อนที่มีอยู่

ณ ขณะเวลาใดๆและด้วยหลักการทำงานนี้ จึงสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของความเย็นส่วนเกินลงไปได้ ทำให้คอมเพรสเซอร์มีโอกาสที่จะหยุดพักการทำงานมากขึ้น จึงสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยเราสามารถนำอุปกรณ์ รีโมตประหยัดแอร์นี้ไปทำการติดตั้งใช้งานเข้ากับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนได้ทุกๆขนาดโดยไม่จำกัดบีทียู ในลักษณะของการติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เทอร์โมสตรัทที่มีใช้งานอยู่เดิมได้เกือบทุกชนิด ซึ่งผลที่ได้ก็คือช่วยทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ในระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนได้ถึง 10-30%

ติดต่อ : บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
โทรศัพท์ : 02-424-2449
แฟกซ์ : 02-880-1249
อีเมล์ : aps.services@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.apsthailand.com

หรือ

ติดต่อ : บริษัท บิลเลี่ยนชายน์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-749-5671-2
แฟกซ์ : 02-749-4672
อีเมล์ : bshine@ksc.th.com
เว็บไซต์ : http://www.aerotronthai.com

http://www.youtube.com/watch?v=W41CigQqtHs

 

 http://www.youtube.com/watch?v=-DmcDKx6xyU

 
การอนุรักษ์พลังงาน / รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ Cooling Tower
วาล์วบริหารแรงดัน (5 Plus) เพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ article
ผลสำเร็จโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม อาคารควบคุม ปี 2549 article
รายการ Energy Update - โครงการประหยัดพลังงาน
Energy Performance Contract article
วัดประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ลมอัด article