เกี่ยวกับประกันภัย

รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องประกันภัยการประกันภัยสำหรับวิศวกรรมarticle

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองทรัพย์สินด้านงานประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance)

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย สถานีบริการน้ำมัน

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

กรมธรรม์ประกันภัยงานบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบระบบarticle

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ประกอบระบบต่างๆ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ building automation system ได้จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง

เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ครอบครองต้องรับผิดarticle

ตัดข่าว จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมภ์ ประกัน-การเงิน ฉบับวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2552 หน้า A10 หัวข้อข่าว "เจอสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ เสียบ้านแล้วยังต้องเป็นหนี้"

1 [Go to top]