ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article

 

โครงการอบรมหลักสูตร NFPA 101, 2009 Edition, Certification Course ครั้งที่ 2

จากการอบรมหลักสูตร NFPA 101 LIFE SAFETY CODE, CERTIFICATION COURSE ครั้งที่ 1 แบบ 3 Day - Program ในงาน BMAM ที่ Impact ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ร่วมอบรมรวมถึง 127 คนซึ่งเกินจากความคาดหมายมาก ทางวิศวกรรมสถานฯ ได้เห็นเล็งประโยชน์ที่จะเกิดแก่สมาชิกวิศวกรและสถาปนิก จึงได้เสนอจัดห้องสัมมนาสำหรับอบรมหลักสูตรนี้อีกครั้ง (ครั้งที่ 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ปี 2553 ในวันพฤหัสบดีถึงเสาร์ที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2553 หลักสูตร NFPA 101 นี้ได้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักสูตรนี้ปกติจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องเสียค่าลงทะเบียนแพงกว่าถึงสามเท่า และการบรรยายเป็นภาษาไทยโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรสำหรับ NFPA 101 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในมาตรฐาน NFPA 101 ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆได้อย่างชัดเจนจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือมาตรฐาน NFPA 101, 2009 Edition  และเอกสารประกอบบรรยายฟรีเหมือนกับการจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประการ และได้รับวุฒิบัตรที่ส่งตรงมาจาก NFPA  อย่าลืมรีบลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ที่ วสท. 02 319 2408

******************************************
สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
50 ท่านแรก จะได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท**ฟรี**
(หนังสือของ วสท., อาษา, ตปอ,และ NFPA ประเทศไทย
*****************************************   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:\\www.eit.or.th

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่ คลิ๊ก

NFPA 101 Life Safety Code 2009 Edition

 

NFPA 101 Life Safety Code 2009 Edition

 

NFPA 101 Life Safety Code 2009 Edition

 
เกี่ยวกับความปลอดภัย

กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article
ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article