dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
dot
พันธมิตรผู้ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
Asset Performance Solutions

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล เลขที่ 315/2549

และขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0008/2550 


 

    วัตถุประสงค์ 

   ➪ ประกอบกิจการบริการด้านที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และเทคนิค การบริหารโครงการ การจัดการพลังงาน การปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ

       ➪ ประกอบกิจการบริการด้านตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า หรืองานตรวจสอบ งานตรวจรับรองที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแขนงต่างๆ ให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ

       ➪ ประกอบกิจการค้า จำหน่ายและติดตั้ง ระบบอาคารอัตโนมัติ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติทุกชนิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบดังกล่าว

       ➪ ประกอบกิจการค้าจำหน่าย และติดตั้ง เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า อะไหล่ทดแทน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการงานบำรุงรักษาซ่อมแซม และให้บริการงานฝึกอบรมการใช้งาน เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

       ➪ ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และทดสอบทางวิศวกรรม

       ➪ ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษณ์พลังงาน หรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน

       ➪ ให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 

 

เข้าถึงฐานข้อมูลการตรวจสอบอาคาร ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง <คลิ๊กที่นี่> ใช้งานได้ดีกับ Windows Internet Explorer

ฐานข้อมูล การตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

 


 

Designed by Freepik

ราคา 450.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
ราคา 899.00 บาท
พิเศษ 700.00 บาท