บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการลูกค้าในด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในอาคาร โรงงาน หรือ บ้านผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานโดยวิศวกรไฟฟ้า ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลังผลงานการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฯ บริษัท TRANSPO INTERNATIONAL LTD. article

 ผลงานการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฯ

           บริษัท TRANSPO INTERNATIONAL LTD. [ASIAN TIGERS MOBILITY - THAILAND]

ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าarticle

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

ตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกนarticle

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน พร้อมให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน ...

ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ

ระบบควบคุมการทำงานและสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่องโดยควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC

 

เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสายปลั๊กไฟฟ้าarticle

PTEST เป็นเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสายปลั๊กไฟฟ้าภายในบ้านแบบง่ายๆ โดยการเสียบปลั๊กตามจุดที่ต้องการทดสอบ

1 2 3 [Go to top]