ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน article

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน พร้อมให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน

ระบบ ไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งต่อผู้ประกอบกิจการ ความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าจึงมีความสำคัญสูงยิ่ง เพื่อให้มีความมั่นใจในระบบสูงตลอดเวลา การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการบำรุงรักษาตามคาบเวลา หรือการบำรุงรักษาเชิงรุกในลักษณะการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน เป็นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เครื่องมือดังกล่าวใช้งานง่าย ให้ผลแม่นยำ รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาคุ้มค่า ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม ลดความเสี่ยงต่อการเกิด UNSCHEDULED SHUTDOWN

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลเทอร์โมสแกนด้วยวิศวกรไฟฟ้า

 ภาพตัวอย่างรายงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้ากำลัง พร้อมทำการถ่ายภาพเทอร์โมสแกน งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่พักอาศัยผู้บริหารระดับสูงช่าวต่างชาติ ซึ่งต้องการความมั่นใจบ้านพักอาศัยจะมีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

34

567

8910

111213

 

สนใจ บริการตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน ติดต่อบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
โทร. 02-424-2449 หรืออีเมล์ pakawan.aps@gmail.com

 
บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

ผลงานการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฯ บริษัท TRANSPO INTERNATIONAL LTD. article
ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า article
ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ
เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสายปลั๊กไฟฟ้า article
ตรวจสอบ PV VENT VALVE สถานีบริการน้ำมันเชลล์
ถ่ายภาพความร้อนระบบไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ article
ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าฯ ปี 2557 article
การต่อสายไฟนั้นสำคัญไฉน article
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน article