ตรวจสอบ PV VENT VALVE สถานีบริการน้ำมันเชลล์

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของบริษัท จอห์นสัน คอนโทรล อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการด้านบริหารทรัพย์สินกายภาพ (Facility Management) รายใหญ่ของโลก ไว้วางใจบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัดในการให้บริการทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย PV VENT VALVE ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ โดยการปฏิบัติงานเข้มข้น ตามขั้นตอนความปลอดภัยด้วยระบบบริหารงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเต็มรูปของเชลล์ ระบบ PH Card


ทดสอบ Pressure Vacuum Vent Valve ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทดสอบ Pressure Vacuum Vent Valve ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์
ทดสอบ Pressure Vacuum Vent Valve ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทดสอบ Pressure Vacuum Vent Valve ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์
ทดสอบ Pressure Vacuum Vent Valve ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์

 
บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

ผลงานการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฯ บริษัท TRANSPO INTERNATIONAL LTD. article
ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า article
ตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน article
ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ
เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสายปลั๊กไฟฟ้า article
ถ่ายภาพความร้อนระบบไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ article
ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าฯ ปี 2557 article
การต่อสายไฟนั้นสำคัญไฉน article
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน article