ถ่ายภาพความร้อนระบบไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ article

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของบริษัท จอห์นสัน คอนโทรล อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการด้านบริหารทรัพย์สินกายภาพ (Facility Management) รายใหญ่ของโลก ไว้วางใจบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัดในการให้บริการงานถ่ายภาพความร้อน ระบบไฟฟ้า ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ เป็นระยะเวลาสัญญา 2 ปี โดยการปฏิบัติงานเข้มข้น ตามขั้นตอนความปลอดภัยด้วยระบบบริหารงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเต็มรูปของบริษัท เอ็กซอนโมบิล ระบบ Loss Prevention System (LPS)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 วิศวกรโครงการ และผู้จัดการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยของบริษัท จอห์นสันคอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ำมัน ของบริษัทวาตาริ เข้าทำการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทีมงานบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ (สาขาหนองแขม) เลขที่ 12/1 หมู่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ

บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาหนองแขม)  MR. LOTO
ทีมปฏิบัติการเทอร์โมสแกน เริ่มระบบตรวจสอบโดยผู้จัดการความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานของบริษัท จอห์นสันคอนโทรล
กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย แขวนป้ายแจ้งการปฏิบัติงาน
สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน อภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน การแก้ไขกรณีพบจุดร้อน
ถ่ายภาพความร้อนด้วยเทอร์โมสแกน แก้ไขจุดร้อน
มอบรางวัลเล็กๆน้อยๆ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัย ถ่ายรูปร่วมกัน

 
บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

ผลงานการตรวจสอบ รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฯ บริษัท TRANSPO INTERNATIONAL LTD. article
ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า article
ตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน article
ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ
เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าสายปลั๊กไฟฟ้า article
ตรวจสอบ PV VENT VALVE สถานีบริการน้ำมันเชลล์
ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าฯ ปี 2557 article
การต่อสายไฟนั้นสำคัญไฉน article
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน article