ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ตรวจสอบอาคารประจำปี 2552 อาคารไทยธนาคาร

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ให้ความไว้วางใจ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ 0008/2550 ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคารประจำปี ปี 2552 กับกลุ่มอาคารของทางธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 อาคาร ดังนี้

1. อาคาร ไทยธนาคาร สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร

อาคารไทยธนาคาร สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร

 

2. อาคารไทยธนาคาร ถนนหลังสวน

อาคารไทยธนาคาร ถนนหลังสวน

 

3. อาคารจอดรถยนต์ สุคนธสวัสดิ์

อาคารจอดรถยนต์ สุคนธสวัสดิ์

 

จากจุดเริ่ม... สู่ปัจจุบันของไทยธนาคาร 
 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร หลังจากเข้าซื้อหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 42.13 ในไทยธนาคารจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 5.9 พันล้านบาท ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบีก็ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของไทยธนาคารที่ ทางกลุ่มไม่ได้ถืออยู่ในราคา 2.10 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้หลังจากหมดระยะเวลารับซื้อเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 CIMB Bank Berhad จึงได้ถือครองหุ้นในไทยธนาคารเป็นจำนวนร้อยละ 92.04

CIMB Group เป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางด้านการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการธนาคารแบบครบวงจร (Universal Bank) ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการทั้ง Consumer Banking, Investment Banking, Islamic Banking, Asset Management  รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยและประกันชีวิตต่างๆ  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ และมีสำนักงานภูมิภาคอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย
    
ทั้งนี้ CIMB Group ดำเนินธุรกิจผ่าน 3 หน่วยงานหลักที่มีแบรนด์ดังนี้  CIMB Bank, CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic  โดย CIMB Bank  เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม ขณะที่ CIMB Islamic ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารอิสลามในระดับโลก    ซึ่งทั้ง CIMB Bank  และ CIMB Islamic  ให้บริการธุรกิจรายย่อย (Retail  Banking) บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคู่กัน โดยมีลูกค้ารายย่อยมากกว่า 4.7 ล้านคนใน 367 สาขาทั่วประเทศมาเลเซีย
    
CIMB Group ถือหุ้นโดย Bumiputra – Commerce Holdings Bhd ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย ด้วยมูลค่าตลาด (Market Capitalization) เกือบ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีพนักงานรวมกว่า 35,000 คน ประจำอยู่ใน 10 ประเทศ

เว็บไซต์ www.bankthai.co.th
บริการตรวจสอบอาคาร

ผลงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2558 อาคารสยามกลการ article
ผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ประจำปี 2558 article
ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ร่างเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
ผลงานตรวจสอบอาคาร article
ข้อหารือในการลงความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบป้าย article
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอาคาร article
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร article
ตรวจสอบป้ายประจำปี 2552 สถานีบริการน้ำมันเชลล์
รายชื่อโรงงานได้รับใบ ร1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย article
ตัวอย่างรายงานตรวจสอบอาคารประจำปี article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔