Life Saver Belt เข็มขัดรักษาชีวิต article

Feature คุณลักษณะ  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินผู้อพยพสามารถใช้โรยตัวจากที่สูง ลงสู่ชั้นล่างโดยเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยน้ำหนักของตัวผู้ลง รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ที่อัตรเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น

          ✓ อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี

          ✓ อุปกรณ์ประกอบ เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับ อากาศยาน/องค์กรการบิน เพื่อให้ความทนทานสูงสุดในการใช้งาน

          ✓ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม

          ✓ ประกอบด้วยเข็มขัดนิรภัยทั้ง 2 ด้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วลงเวลาเกิดเหตุ 

สนใจติดต่อ :  02-424-2449  บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

                  
อุปกรณ์ประกอบระบบความปลอดภัยอาคาร

ส่วนลดประกันอุปกรณ์ ความปลอดภัยอาคาร article
ป้ายทางหนีไฟ LED (มาตรฐาน วสท) และ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน LED