ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เกร็ดจากการตรวจสอบอาคาร

เกร็ดความรู้ สาระพัน เล็กๆ น้อยๆ แต่ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ จากประสบการณ์การตรวจสอบอาคารป้ายแสดงจุดสิ้นสุดของทางหนีไฟ article

โดยการติดตั้งป้ายห้ามผ่านเพื่อแจ้งผู้ใช้อาคารว่าทางออกหนีไฟอยู่ที่ชั้นนี้แล้ว พร้อมทั้งมีป้ายลูกศรแสดงทิศทาง ให้ทราบว่า หากเดินลงไปกำลังย้อนศร

ป้ายแสดงจุดรวมพล article

โดยการติดตั้งป้ายแสดงจุดรวมพลไว้ที่ด้านในของบานประตูลิฟท์โดยสารทุกตัว เพื่อให้ผู้ใช้อาคารทราบว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไปรวมพลกันที่ใด

คล้องล็อกประตูที่พร้อมใช้งานได้เมื่อฉุกเฉิน article

สำหรับประตูหนีไฟที่ให้ใช้งานเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น ห้ามล็อกต้องพร้อมเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถใช้สายพลาสติกคล้องไว้ (มีเลขรหัส)

เครื่องหมายเตือนให้เปิดประตูโดยความระมัดระวัง article

โดยการติดตั้งป้ายเตือนให้ระมัดระวังในการเปิดประตูหนีไฟแบบช้าๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารอื่น ส่วนอีกด้านหนึ่งของประตูติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังประตูอาจเปิดกระแทกโดน

เครื่องหมายเตือนระวังประตูเปิด article

โดยการทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นเพื่อแสดงวงสวิงของประตูหนีไฟ สามารถลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุประตูเปิดกระแทกโดยผู้ใช้อาคารอื่น

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องดับเพลิงมือถือ

โดยการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ระดับสูงเหนือตำแหน่งที่ตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือทำให้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล ว่าเครื่องดับเพลิงมือถือวางไว้ที่ตำแหน่งใด

หน้า 1/1
1
[Go to top]