เกี่ยวกับความปลอดภัย

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ตระหนักในความปลอดภัยการทำงานกองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานarticle

 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย

บทความเกี่ยวกับแผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน และบทความเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย น่าสนใจ มีโพสท์บนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแวะชม และดาวน์โหลดได้

คลิ๊ก ชมเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article

 

เดินหน้ายกระดับการป้องกันภัยในกรุงเทพฯ เทียบเท่าสากล

ประธาน สภากทม. เผยผลสำเร็จการเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจาก NFPA ได้นำหลักสูตร Risk Watch แปลเป็นภาษาไทยปรับใช้เสริมวิชา สปช. ในปีการศึกษาหน้า ให้เด็กกทม. รู้วิธีป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยทุกประเภท พร้อมตั้งคณะทำงานร่างแผนแม่บทปรับยกระดับการป้องกันภัยในกทม. ระยะแรกออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการโดยอิง

 

ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูงarticle

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 ช่างผู้ชำนาญงานของบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ฝึกฝนการประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมการทำงานบนที่สูง โดยการฝึกฝนเน้นลำดับการประกอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูงสุด

ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา

บทความน่าสนใจ คัดมาจากเว็บบอร์ดของ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ไฟและอัคคีภัยเป็นเรื่องของเคมี ใช่ไหม ครับ คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการที่ตึกระฟ้าถล่มที่นครนิวยอร์คจากการชนของเครื่อง บิน 2 ลำ ในวันที่ 11 กันยายน 2544 นั้น เกิดจากน้ำหนักเครื่องบินและแรงกระแทกอย่างเดียว น้อยคนที่จะคิดว่า เป็นเพราะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเครื่องบินและสิ่งของภายในตึกที่ระบายความ ร้อนไม่ทัน ทำให้อุณหภูมิในตึกสูงจนกระทั่งโครงสร้างโลหะของตึกไม่แข็งแรงพอ ตึกจึงถล่มลงมา เวลาไฟไหม้บ้าน ตำรวจดับเพลิงจะพยายามฉีดน้ำเลี้ยงบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ทั้ง ๆ ที่เปลวไฟที่ไหม้อยู่ไม่ได้ไปสัมผัสถึงตัว บ้านใกล้เคียง แต่ผู้ที่ดับเพลิงเขารู้ว่ารังสีความร้อนสามารถแพร่ไปผ่านอากาศทำให้สีทา บ้านใกล้เคียงหรือไม้กระดานร้อนจนติดไฟได้เอง

วัตถุติดไฟได้อย่างไร

ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัทarticle

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ตระหนักในความปลอดภัยของพนักงานบริษัท โดยเฉพาะความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง พนักงานบริษัทได้รับการฝึกฝนในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่สูง การใช้สายนิรภัยช่วยชีวิตแบบเต็มตัว เพื่อปฏิบัติงานบนที่สูง

 

กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางานบำรุงรักษา ภายใต้การบริหารงานทรัพย์สินกายภาพของบริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารงานบำรุงรักษาสถานีน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศไทย ได้ลงนามผูกพันในการปฏิบัติตามกฎรักษ์ชีวา 12 ประการ (12 Life Saving Rules) ของเชลล์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยกฎแห่งความปลอดภัยฉบับใหม่นี้้จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 

การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศarticle

โครงการอบรมหลักสูตร NFPA 101, 2009 Edition, Certification Course ครั้งที่ 2

จากการอบรมหลักสูตร NFPA 101 LIFE SAFETY CODE, CERTIFICATION COURSE ครั้งที่ 1 แบบ 3 Day - Program ในงาน BMAM ที่ Impact ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ร่วมอบรมรวมถึง 127 คนซึ่งเกินจากความคาดหมายมาก ทางวิศวกรรมสถานฯ ได้เห็นเล็งประโยชน์ที่จะเกิดแก่สมาชิกวิศวกรและสถาปนิก จึงได้เสนอจัดห้องสัมมนาสำหรับอบรมหลักสูตรนี้อีกครั้ง (ครั้งที่ 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ปี 2553 ในวันพฤหัสบดีถึงเสาร์ที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2553 

กฎทองแห่งความปลอดภัย

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางานบำรุงรักษา ภายใต้การบริหารงานทรัพย์สินกายภาพของบริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารงานบำรุงรักษาสถานีน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศไทย ได้ผูกพันในการปฏิบัติตามกฎทองแห่งความปลอดภัย (Golden Safety Rules) ของเอ็กซอนโมบิล ในการปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศไทย

นโยบายความปลอดภัยarticle

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด กำหนดไว้เป็นนโยบาย พนักงานปฏิบัติงานจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในขณะทำงาน

1 [Go to top]