ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ตระหนักในความปลอดภัยของพนักงานบริษัท โดยเฉพาะความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง พนักงานบริษัทได้รับการฝึกฝนในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่สูง การใช้สายนิรภัยช่วยชีวิตแบบเต็มตัว เมื่อปฏิบัติงานบนที่สูง

 

   
เกี่ยวกับความปลอดภัย

กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article
ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article