ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 ช่างผู้ชำนาญงานของบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ฝึกฝนการประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมการทำงานบนที่สูง โดยการฝึกฝนเน้นลำดับการประกอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสูงสุด การฝึกฝนนี้ในภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น หลังการเรียนรู้ภาคทฤษฎีระบบความควบคุมการทำงานเพื่อความปลอดภัย เพื่อเตรียมปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน

ทีมช่างผู้ชำนาญงาน  เริ่มประกอบนั่งร้าน  วางอุปกรณ์นั่งร้านต่างๆ ไว้ประจำตำแหน่ง

เริ่มประกอบแผงตั้งพร้อมฐานแผ่  ประกอบขาตะเกียบ  ประกอบขาตะเกียบให้เข้าที่

ประกอบขาตะเกียบด้านที่สอง  สวมอาร์มล็อค  สวมอาร์มล็อคจุดที่ 2

พาดบันไดชั้นที่ 1  พาดแผ่นทางเดินชั้นที่ 1  ติดตั้งแผงตั้งชั้นที่ 2

ติดตั้งแผงตั้งชิ้นที่ 2  ปรับแผงตั้งให้เข้าที่  ใส่ขาตะเกียบให้เข้าที่

ใส่ขาตะเกียบชุดที่ 2 ให้เข้าที่  พาดบันไดชั้นที่ 2  ตรวจสอบบันไดให้เข้าที่

นำแผงทางเดินขึ้นเพื่อเตรียมพาด  นำแผงทางเดินขึ้นพาด  นำแผงทางเดินพาดให้เข้าที่

สวมข้อต่อ  นำแผงตั้งชั้นบนสวมเข้าที่  นำแผงตั้งอีกชุดสวมเข้าที่

พาดราวกั้นตกตำแหน่งบน  สวมขาตะเกียบให้เข้าที่  พาดราวกันตก กั้นบริเวณบันได

พาดราวกั้นตกตำแหน่งกลาง เพื่อกั้นตกทางบันได  ถ่ายรูปอีกมุม  ถ่ายจากอีกด้าน

 


 

ภาพแสดงกรณีใส่แผงทางเดินอีกแผ่น  เปิดฝา เพื่อขึ้นข้างบน

 
เกี่ยวกับความปลอดภัย

กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article