ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article

สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA

เดินหน้ายกระดับการป้องกันภัยในกรุงเทพฯ เทียบเท่าสากล

ประธาน สภากทม. เผยผลสำเร็จการเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจาก NFPA ได้นำหลักสูตร Risk Watch แปลเป็นภาษาไทยปรับใช้เสริมวิชา สปช. ในปีการศึกษาหน้า ให้เด็กกทม. รู้วิธีป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยทุกประเภท พร้อมตั้งคณะทำงานร่างแผนแม่บทปรับยกระดับการป้องกันภัยในกทม. ระยะแรกออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการโดยอิง

มาตรฐานจาก NFPA พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจแหลก ตั้งแต่ออกแบบจนก่อสร้างเสร็จ และตรวจต่อเนื่องขณะเปิดให้บริการ ระยะยาวเล็งปรับโครงสร้างและบทบาทหน่วยงานป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มอำนาจให้สั่งปิดหรือยึดใบอนุญาตได้

 

 

ต่อท่อเข้าคลังข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกได้สำเร็จ

นายกิตพล เชิดชูกิจพล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาว่า ตนได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบและสร้างมาตรการป้องกันอัคคีภัยและ ภัยทุกชนิด ร่วมกับนาย James M. Shannon ประธานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ( National Fire Protection Association : NFPA ) เรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ นครชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา โดย NFPA พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบและสร้างมาตรการป้องกันอัคคีภัย และภัยทุกชนิด และยินดีจะส่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามที่สภากทม. ร้องขอ อาทิ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคารและการอพยพเมื่อเกิดเหตุในอาคารชุมนุมคน เช่น สถานศึกษา สนามกีฬา สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับขนส่งสาธารณะ การพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาใช้ในการตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พัฒนาระบบการป้องกันอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

ด้าน ร้อยโทวโรดม สุจริตกุล ผู้ประสานงาน NFPA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภากทม. กับ NFPA สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการก้าวต่อไปสู่การพัฒนามาตรฐานของการป้องกัน อัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพฯ และถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สภากทม. เป็นภาครัฐหน่วยงานแรกของไทยที่สามารถต่อท่อแห่งข้อมูลด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยจากองค์กรระดับโลกอย่าง NFPA ได้สำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย จากนี้ไปขึ้นอยู่สภากทม. กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะหากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องยังละเลยต่อเรื่องนี้ ก็จะเกิดเหตุเศร้าสลด เช่น ไฟไหม้แซนติก้าผับ ซึ่งเป็นบทเรียนความสูญเสียที่ไม่คุ้มค่า

 

ยกลิขสิทธิ์คู่มือการสอนเฝ้าระวังภัยมาใช้ในโรงเรียนกทม.

ประธาน สภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า NFPA ได้มอบลิขสิทธิ์ Risk Watch ซึ่งอเมริกาใช้เป็นหลักสูตรเสริมการสอนเด็กและ เยาวชนในสถานศึกษาให้รู้จักภัย วิธีการป้องกันตัวเองและเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆ ประกอบด้วย หนังสือคู่มือ และสื่อการสอนต่างๆ ให้สภากทม. นำมาใช้โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ทางสภากทม. จะตั้งคณะทำงานแปลเป็นภาษาไทย จากนั้นจะมอบให้สำนักการศึกษา กทม. นำไปบรรจุในหลักสูตรสำหรับนักเรียนกทม. เป็นหลักสูตรเสริมในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) โดยคาดว่านักเรียนกทม.กว่า 4 แสนคน จะได้เรียนรู้หลักสูตรเฝ้าระวังภัย หรือ Risk Watch นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป

 

เตรียมร่างแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงกทม.

ประธาน สภากรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จากนี้ไปสภากทม. จะแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการป้องกันภัยในกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย สมาชิกสภากทม. ผู้บริหารกทม. ผู้แทนจาก NFPA ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนจากสถาปนิคสยาม ผู้แทนจากเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ หรือผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวจะแบ่งเป็นระยะ โดยระยะแรก ใช้อำนาจนิติบัญญัติของสภากทม. ในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารและการ อพยพคนเมื่อเกิดเหตุในอาคารชุมนุม โดยอิงมาตรฐานสากลจาก NFPA ซึ่งจะมีการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ออกแบบก่อสร้าง (รหัส 101 ) เริ่มก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างทนไฟ (รหัส 701 ) ไปจนถึงการใช้อาคารประกอบการ และการตรวจสอบต่อเนื่องเมื่อเปิดกิจการแล้ว ตลอดจนการจัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของกทม. โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย NFPA

ส่วนระยะยาว จำเป็นต้องปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของกทม. ให้สามารถทำหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันภัยทุกประเภทอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับประชากรกว่า 10 ล้านคนในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยั งต้องยกระดับสถานีดับเพลิง เจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการระงับภัย และให้ความช่วยเหลือ เช่น กรณีช่วยเหลือคนจากตึกถล่ม การรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บโดยเชื่อมต่อเครือข่ายแพทย์ ตลอดจนมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันภัย การสั่งปิด หรือ เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาชิกสภากทม. จะยื่นญัตติในสภากรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารกทม. นำแผนแม่บทดังกล่าวไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ให้พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย

---------------------------- (กมลพร...กปส. รายงาน)

ที่มา http://www.bmanews.co.cc/bmanews/index.php/2008-11-07-06-58-24/4238---nfpa-
เกี่ยวกับความปลอดภัย

กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article