ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
 

 Link ไปยังเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท www.aps.in.th

aps.in.th 

ราคา 450.00 บาท
พิเศษ 390.00 บาท
ราคา 899.00 บาท
พิเศษ 700.00 บาท
ป้ายแสดงจุดสิ้นสุดของทางหนีไฟicon

โดยการติดตั้งป้ายห้ามผ่านเพื่อแจ้งผู้ใช้อาคารว่าทางออกหนีไฟอยู่ที่ชั้นนี้แล้ว พร้อมทั้งมีป้ายลูกศรแสดงทิศทาง ให้ทราบว่า หากเดินลงไปกำลังย้อนศร

More...
ป้ายแสดงจุดรวมพลicon

โดยการติดตั้งป้ายแสดงจุดรวมพลไว้ที่ด้านในของบานประตูลิฟท์โดยสารทุกตัว เพื่อให้ผู้ใช้อาคารทราบว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไปรวมพลกันที่ใด

More...
คล้องล็อกประตูที่พร้อมใช้งานได้เมื่อฉุกเฉินicon

สำหรับประตูหนีไฟที่ให้ใช้งานเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น ห้ามล็อกต้องพร้อมเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถใช้สายพลาสติกคล้องไว้ (มีเลขรหัส)

More...
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ Cooling Tower
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ Cooling Tower

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ Cooling Tower ด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่ต่ำและประจุซิลเวอร์/คอปเปอร์นาโน
Water Treatment of Cooling Tower by Ultra Low Frequency and Silver/Copper Nano M+

More...
วาล์วบริหารแรงดัน (5 Plus) เพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศicon

อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยอาศัยหลักการทำงานทางเชิงกลเกี่ยวกับการจัดการบริหารแรงดันน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น 

More...
ผลิตภัณฑ์ชะล้างตะกรันสะสมและป้องกันการจับเกาะของตะกรันใหม่ในระบบหล่อเย็นicon

 ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ-3ซี D-SCALER

การรักษาระบบหล่อเย็นให้คงประสิทธิภาพสูงสุดเป็นความจำเป็นในทุกสถานประกอบการ ทั้งกับระบบปรับอากาศหรือการให้ความเย็นกับ สายการผลิต เพื่อลดแรงดันในระบบ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ การทำ ความสะอาดภายในระบบหล่อเย็นสามารถทำได้ทั้งการปิดระบบ ทำความสะอาดซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาการปฏิบัติการ และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติการซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วน ใหญ่เป็นสารเคมี ประเภทกรดที่มีอันตรายสูง หรือการใช้สารเคมีที่ต้องมีการควบคุมเนื่องจากความจำเป็นในการควบคุมค่าของน้ำในระบบอาจส่งปัญหาถึง ระบบบำบัดน้ำทิ้ง

More...