ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
Life Saver Belt เข็มขัดรักษาชีวิต article

Feature คุณลักษณะ  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินผู้อพยพสามารถใช้โรยตัวจากที่สูง ลงสู่ชั้นล่างโดยเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยน้ำหนักของตัวผู้ลง รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ที่อัตรเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น

          ✓ อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี

          ✓ อุปกรณ์ประกอบ เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับ อากาศยาน/องค์กรการบิน เพื่อให้ความทนทานสูงสุดในการใช้งาน

          ✓ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม

          ✓ ประกอบด้วยเข็มขัดนิรภัยทั้ง 2 ด้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วลงเวลาเกิดเหตุ 

สนใจติดต่อ :  02-424-2449  บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

                  
อุปกรณ์ประกอบระบบความปลอดภัยอาคาร

ส่วนลดประกันอุปกรณ์ ความปลอดภัยอาคาร article
ป้ายทางหนีไฟ LED (มาตรฐาน วสท) และ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน LED