ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูล
dot
bulletฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bullet ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
bulletข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
bulletวัตถุประสงค์
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคล
bulletมาตรฐานค่าวิชาชีพวิศวกรรม
bulletอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletสัญญาตรวจสอบอาคาร
bulletเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (word 2003)
bulletแบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ของกทม (word 2003)
bulletตารางคำนวณระยะทางระหว่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
bulletสไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร
dot
กฎหมาย
dot
bulletพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. โรงงาน และกฎกระทรวง
bulletพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
bulletพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
bulletพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
dot
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์
dot
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร
bulletสมาคมข่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
bulletสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
dot
ค้นหา

dot
bulletN.S. Plus Engineering
bulletConstruction Audit
bulletThai Engineer 2009


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
กฎรักษ์ชีวา 12 ประการ

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางานบำรุงรักษา ภายใต้การบริหารงานทรัพย์สินกายภาพของบริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารงานบำรุงรักษาสถานีน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศไทย ได้ลงนามผูกพันในการปฏิบัติตามกฎรักษ์ชีวา 12 ประการ (12 Life Saving Rules) ของเชลล์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยกฎแห่งความปลอดภัยฉบับใหม่นี้้จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

หนังสือลงนามผูกพันการปฏิบัติตามกฎรักษ์ชีวา 12 ประการของเชลล์

 

หนังสือ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล เวิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารงานบำรุงรักษาสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศไทยกฎรักษ์ชีิวา 12 ประการ (Shell's 12 Life-Saving Rule)

 


 

กฎรักษ์ชีวา 12 ประการของเชลล์ (Shell's 12 Life-Saving Rules)

บังคับกฎแห่งความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานในอาณาบริเวณของเชลล์

กฎข้อที่ 1 ต้องมีใบอนุญาตทำงาน (permit to work) ตามแต่ลักษณะงาน

 กฎข้อที่ 2 ตรวจวัดก๊าซ ตามแต่ลักษณะงาน

กฎข้อที่ 3 ตรวจสอบการกั้นแยกอันตรายทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่กำหนด

กฎข้อที่ 4 ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศ

กฎข้อที่ 5 ต้องได้รับอนุญาตก่อนถอดอุปกรณ์และ/หรือระบบความปลอดภัยออก

กฎข้อที่ 6 ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ตกจากการทำงานบนที่สูง

กฎข้อที่ 7 ห้ามเข้าใต้บริเวณพื้นที่ที่มีสิ่งของแขวนเหนือศีรษะ

กฎข้อที่ 8 ห้ามสูบบุหรี่นอกบริเวณที่จัดไว้ให้

กฎข้อที่ 9 ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือเสพยาเสพติดในช่วงเวลาทำงาน หรือขณะขับรถ

กฎข้อที่ 10 ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถและ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

กฎข้อที่ 11 ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

กฎข้อที่ 12 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในแผนการเดินทาง

ถ้าเลือกจะไม่ปฏิบัติตามกฎ แสดงว่าไม่ประสงค์ทำงานกับเชลล์

ทักท้วงทันทีเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยร้ายแรง

กลับบ้าน ... อย่างปลอดภัย

Life-Saving Rule
เกี่ยวกับความปลอดภัย

กองทุนความปลลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
แผนระงับอุบัติภัยฉุกเฉิน การป้องกันระงับอัคคีภัย
สภากทม. เข้าถึงคลังมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก NFPA article
ฝึกประกอบนั่งร้านเพื่อเตรียมทำงานบนที่สูง article
ไฟเป็นเรื่อง...ที่ต้องศึกษา
ทำงานบนที่สูงของพนักงานบริษัท article
การจัดอบรมมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code หลักสูตรสากลที่ได้รับการรับรองจาก NFPA ต่างประเทศ article
กฎทองแห่งความปลอดภัย
นโยบายความปลอดภัย article