เกร็ดจากตรวจสอบอาคาร

เกร็ดความรู้ สาระพัน เล็กๆ น้อยๆ แต่ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ จากประสบการณ์การตรวจสอบอาคารป้ายแสดงจุดสิ้นสุดของทางหนีไฟ article

โดยการติดตั้งป้ายห้ามผ่านเพื่อแจ้งผู้ใช้อาคารว่าทางออกหนีไฟอยู่ที่ชั้นนี้แล้ว พร้อมทั้งมีป้ายลูกศรแสดงทิศทาง ให้ทราบว่า หากเดินลงไปกำลังย้อนศร

ป้ายแสดงจุดรวมพล article

โดยการติดตั้งป้ายแสดงจุดรวมพลไว้ที่ด้านในของบานประตูลิฟท์โดยสารทุกตัว เพื่อให้ผู้ใช้อาคารทราบว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไปรวมพลกันที่ใด

คล้องล็อกประตูที่พร้อมใช้งานได้เมื่อฉุกเฉิน article

สำหรับประตูหนีไฟที่ให้ใช้งานเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น ห้ามล็อกต้องพร้อมเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถใช้สายพลาสติกคล้องไว้ (มีเลขรหัส)

เครื่องหมายเตือนให้เปิดประตูโดยความระมัดระวัง article

โดยการติดตั้งป้ายเตือนให้ระมัดระวังในการเปิดประตูหนีไฟแบบช้าๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารอื่น ส่วนอีกด้านหนึ่งของประตูติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังประตูอาจเปิดกระแทกโดน

เครื่องหมายเตือนระวังประตูเปิด article

โดยการทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นเพื่อแสดงวงสวิงของประตูหนีไฟ สามารถลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุประตูเปิดกระแทกโดยผู้ใช้อาคารอื่น

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องดับเพลิงมือถือ

โดยการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ระดับสูงเหนือตำแหน่งที่ตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือทำให้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล ว่าเครื่องดับเพลิงมือถือวางไว้ที่ตำแหน่งใด

1 [Go to top]