สไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร

สไลด์นำเสนองานตรวจสอบอาคาร โดยบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคล เลขที่ 0008/2550

สไลด์นำเสนองาน ตรวจสอบอาคาร ฉบับภาษาไทย

สไลด์นำเสนองาน ตรวจสอบอาคาร ฉบับภาษาไทย

สไลด์นำเสนองาน ตรวจสอบอาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ

สไลด์นำเสนองาน ตรวจสอบอาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ

 สนใจบริการงานตรวจสอบอาคาร ติดต่อ คุณสุกัญญา โทร. 02-424-2449 หรือ อีเมล์ sukanya.aps@gmail.com